Lettlands Vänner

Lettlands Vänner är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden som bildades 1998 i Söderåkra, Torsås kommun.

Slide 1

Latviešu

Kā tas viss aizsākās.

Nytt och aktuellt

Här kan ni läsa om vad som är på gång i vår förening.

Fakta om Lettland

På Wikipedia kan du läsa fakta om Lettland.

Öppettider

Vår insamlingslokal har öppet mellan klockan 10.00 – 12.00 varje lördag mars till och med november.

Föreningens ändamål enligt föreningens stadgar:
Att medverka i insatser ägnade att underlätta situationen för människor inom utsatta grupper av Lettlands befolkning att utveckla kontakter och möjligheter som ökar förståelsen mellan folken att medverka till utbyte av kunskaper om ländernas kultur, samhälle och utveckling. Verksamheten är koncentrerad till Priekule storkommun och Vainode kommun i Liepaja regionen.